Maven Publishing

Vincent Tijms

Vincent Tijms
Wil je deze persoon uitnodigen voor een lezing of workshop?

Om de prestaties van haar team te verbeteren, interviewt een manager leden van teams die de jaren ervoor goede cijfers hebben gehaald. Op basis van deze interviews concludeert de manager dat open staan voor discussie en een focus op resultaat essentieel zijn voor goede teamprestaties. Welke denkfout maakt deze manager?

In deze tijd van informatie-overload is het belangrijker dan ooit om kritisch te kunnen denken en overwogen beslissingen te kunnen nemen. Kritisch denken hindert bovendien groepsdenken en bevordert creativiteit en innovatie.

Vincent gebruikt veel cases zoals hierboven om je handvatten uit de wetenschap te laten gebruiken die helpen bij het maken van afgewogen keuzes. Wat is precies het probleem of verbeterpunt (kritisch observeren), hoe werkt de geboden oplossing (kritisch beoordelen) en hoe worden we verleid iets te geloven (denkfouten)? Hij brengt impliciete overtuigingen naar de oppervlakte, test ze en brengt in kaart welke stappen je moet maken bij het beoordelen van keuzemogelijkheden.

Vincent Tijms deed na zijn bachelor scheikunde de onderzoeksmaster Brain and Cognitive Sciences aan de UvA. Hij deed onderzoek naar de hersenen van depressieve patiënten onder invloed van antidepressiva en naar de neurochemie van de liefde. Na zijn studie gaf hij les aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies, waar hij nu programmacoördinator is. Daarnaast verzorgt hij trainingen en lezingen over kritisch denken voor scholieren en bedrijven en over sociale neurowetenschap voor een breed publiek.


Maven Publishing