Maven Publishing
Webinar

(Online) feedback gesprekken voeren

(Online) feedback gesprekken voeren
Interesse in deze webinar? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan!

We zijn allemaal grotendeels thuis aan het werk en spreken elkaar bijna alleen nog online of via de telefoon. Nooit is de kans op miscommunicatie groter geweest, dus helder, constructief communiceren is nu extra belangrijk. Feedback gesprekken op afstand voeren lijkt een fact of life te gaan worden, dus is het goed om deze gesprekken ook op afstand met elkaar te oefenen. We bieden daarom naast onze 'live' training ook een online training aan.

Onze aanpak

De meeste organisaties trainen hun medewerkers in hoe ze feedback moeten geven. Stom, want wetenschappelijk onderzoek toont aan dat investeren in feedback ontvangen veel effectiever is. We hebben de (online) training opgedeeld in 2 practice labs: de eerste practice lab gaat over feedback ontvangen, de tweede pactice lab gaat over feedback ontvangen. Tussendoor heb je de mogelijkheid om het geleerde te oefenen in de praktijk en krijg je een leuke huiswerk opdracht. We baseren ons in deze training op de inzichten van Harvard wetenschappers Sheila Heen en Douglas Stone.

Feedback volgens Maven betekent:

De bewijslast omdraaien: feedback critici veranderen wij in feedback detectives.

Het herkennen van evolutionair bepaalde triggers in jezelf en anderen die voorkomen dat je van feedback leert.

Leren om feedback barrières weg te nemen, taboes binnen de organisatie te benoemen en een continue stroom aan feedback te genereren.

Praktische kaders en een gedeelde taal creëeren om met feedback om te gaan.

Direct (online) oefenen met eigen praktijkvoorbeelden, onder begeleiding van ervaren trainingsacteurs. 

Meer weten?

Neem contact met ons op als je meer wil weten over de investering, opzet van de (online) training en welke vorm het beste bij jouw vraag past. We denken graag met je mee.

It was one of the most interesting workshops I've been in. I’m looking forward to exploring feedback deeper next week.
WeTransfer
Maven Publishing